Tietosuojakäytäntö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Paperinkulmasta henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.1.2023


1. REKISTERINPITÄJÄ

Paperinkulmasta 

/Suvi Kovanen
3110218-1 
paperinkulmasta@gmail.com


2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Suvi Kovanen

paperinkulmasta@gmail.com3. REKISTERIN NIMI

Paperinkulmasta verkkokaupan asiakasrekisteri


4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Paperinkulmasta verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään toimitus- ja maksujärjestelyjä varten.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi Paperinkulmasta verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, eikä niitä luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Paperinkulmasta verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurin ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita parhaan käyttökokemuksen tarjoamiseksi.

Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa. Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

Käytämme sivustolla toiminnallisia evästeitä, suorituskykyä mittaavia evästeitä sekä kolmannen osapuolen evästeitä (esim. Facebook ja Google).

Voit poistaa evästeet käytöstä klikkaamalla sivuillamme evästebannerista "En hyväksy." Tällöin sivustolla käytetään vain sivujen toimimisen kannalta välttämättömiä evästeitä.